Hoàng Sơn

Hoàng Sơn

học sinh

Giới thiệu

Sở trường nhạc rock balad, funky.

Thao tác đơn giản và dễ dàng hơn với Showkite Apps.

Showkite hiện tại đã hỗ trợ 3 nền tảng: WEBSITE, IOS, ANDROID.