Edward Nguyen

Edward Nguyen

Founder at ShowKite

Giới thiệu

Xin chào mọi người, Tôi là Edward nhà sáng lập của ShowKite và đồng thời cũng là thành viên của The Pirate Crew (Một trong những nhóm nghệ sỹ của ShowKite).

Thao tác đơn giản và dễ dàng hơn với Showkite Apps.

Showkite hiện tại đã hỗ trợ 3 nền tảng: WEBSITE, IOS, ANDROID.