• Địa điểm tổ chức

Koworking.net

  • 24 Thích
  • 256 Quan tâm
  • 2 Chia sẻ
  • 0 Booking
  • 3 Bài viết

Về chúng tôi

Koworking Space là một hệ sinh thái học tập và khởi nghiệp - Nơi các thành viên được cung cấp 1 môi trường làm việc lý tưởng để thoả sức sáng tạo và nâng cao năng suất công việc.

Địa chỉ: Tầng 3 - 135 Trần Phú - Hà Đông ( Đối diện HV Bưu chính Viễn thông), Hà Nội,

Hình ảnh

Dịch vụ

Hội Trường Lớn 100m2 (Book Dưới 3 giờ)

600,000 đ/ 1 Giờ

Phù hợp với chương trình 100 - 150 người. Bao gồm Bảng viết, Flipchart, Bút viết bảng, Loa tiêu chuẩn, Nước uống, Ly giấy, Wifi tốc độ cao, Khu vực giải trí, Hỗ trợ check-in, Kê bàn ghế theo yêu cầu, Giấy A1, bút mực to (dưới 5 tờ), Máy chiếu, điều hòa, quạt trần, trực kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm

Phòng Tập Trung 65m2 (Book Dưới 3 giờ)

280,000 đ/ 1 Giờ

Phù hợp với chương trình 70 - 100 người. Bao gồm Bảng viết, Flipchart, Bút viết bảng, Loa tiêu chuẩn, Nước uống, Ly giấy, Wifi tốc độ cao, Khu vực giải trí, Hỗ trợ check-in, Kê bàn ghế theo yêu cầu, Giấy A1, bút mực to (dưới 5 tờ), Máy chiếu, điều hòa, quạt trần, trực kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm

Phòng Tập Trung 22m2 (Book Dưới 3 giờ)

120,000 đ/ 1 Giờ

Phù hợp với chương trình 15 - 30 người. Bao gồm Bảng viết, Flipchart, Bút viết bảng, Loa tiêu chuẩn, Nước uống, Ly giấy, Wifi tốc độ cao, Khu vực giải trí, Hỗ trợ check-in, Kê bàn ghế theo yêu cầu, Giấy A1, bút mực to (dưới 5 tờ), Máy chiếu, điều hòa, quạt trần, trực kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm

Hội Trường Lớn 100m2 (Book Trên 3 giờ)

500,000 đ/ 1 Giờ

Phù hợp với chương trình 100 - 150 người. Bao gồm Bảng viết, Flipchart, Bút viết bảng, Loa tiêu chuẩn, Nước uống, Ly giấy, Wifi tốc độ cao, Khu vực giải trí, Hỗ trợ check-in, Kê bàn ghế theo yêu cầu, Giấy A1, bút mực to (dưới 5 tờ), Máy chiếu, điều hòa, quạt trần, trực kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm

Phòng Tập Trung 65m2 (Book Trên 3 giờ)

250,000 đ/ 1 Giờ

Phù hợp với chương trình 70 - 100 người. Bao gồm Bảng viết, Flipchart, Bút viết bảng, Loa tiêu chuẩn, Nước uống, Ly giấy, Wifi tốc độ cao, Khu vực giải trí, Hỗ trợ check-in, Kê bàn ghế theo yêu cầu, Giấy A1, bút mực to (dưới 5 tờ), Máy chiếu, điều hòa, quạt trần, trực kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm

Phòng Tập Trung 22m2 (Book Trên 3 giờ)

100,000 đ/ 1 Giờ

Phù hợp với chương trình 15 - 30 người. Bao gồm Bảng viết, Flipchart, Bút viết bảng, Loa tiêu chuẩn, Nước uống, Ly giấy, Wifi tốc độ cao, Khu vực giải trí, Hỗ trợ check-in, Kê bàn ghế theo yêu cầu, Giấy A1, bút mực to (dưới 5 tờ), Máy chiếu, điều hòa, quạt trần, trực kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm

Hội Trường Lớn 100m2 (Book Trên 8 giờ)

400,000 đ/ 1 Giờ

Phù hợp với chương trình 100 - 150 người. Bao gồm Bảng viết, Flipchart, Bút viết bảng, Loa tiêu chuẩn, Nước uống, Ly giấy, Wifi tốc độ cao, Khu vực giải trí, Hỗ trợ check-in, Kê bàn ghế theo yêu cầu, Giấy A1, bút mực to (dưới 5 tờ), Máy chiếu, điều hòa, quạt trần, trực kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm

Phòng Tập Trung 65m2 (Book Trên 8 giờ)

220,000 đ/ 1 Giờ

Phù hợp với chương trình 70 - 100 người. Bao gồm Bảng viết, Flipchart, Bút viết bảng, Loa tiêu chuẩn, Nước uống, Ly giấy, Wifi tốc độ cao, Khu vực giải trí, Hỗ trợ check-in, Kê bàn ghế theo yêu cầu, Giấy A1, bút mực to (dưới 5 tờ), Máy chiếu, điều hòa, quạt trần, trực kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm

Phòng Tập Trung 22m2 (Book Trên 8 giờ)

90,000 đ/ 1 Giờ

Phù hợp với chương trình 15 - 30 người. Bao gồm Bảng viết, Flipchart, Bút viết bảng, Loa tiêu chuẩn, Nước uống, Ly giấy, Wifi tốc độ cao, Khu vực giải trí, Hỗ trợ check-in, Kê bàn ghế theo yêu cầu, Giấy A1, bút mực to (dưới 5 tờ), Máy chiếu, điều hòa, quạt trần, trực kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm

Đánh giá

Chưa có đánh giá!

Bài viết

Koworking.net

Koworking.net

9 dịch vụ

Chỉ từ 400.000đ / giờ

Thao tác đơn giản và dễ dàng hơn với Showkite Apps.

Showkite hiện tại đã hỗ trợ 3 nền tảng: WEBSITE, IOS, ANDROID.