Tạo sự kiện mới

Bạn đang có một sự kiện nhưng không biết bắt đầu từ đâu, những công việc gì cần phải làm. Đừng lo hãy để Showkite giúp bạn điều đó, tất cả khung chương trình, check-in/ check-out, chat, khách mời, thông báo... trong một.

Tạo sự kiện mới

Click để tạo sự kiện mới

Tạo với mẫu sự kiện hoàn chỉnh

Thao tác đơn giản và dễ dàng hơn với Showkite Apps.

Showkite hiện tại đã hỗ trợ 3 nền tảng: WEBSITE, IOS, ANDROID.