I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Showkite là một nền tảng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (“TMĐT”) trong ngành giải trí, do Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành. Ứng dụng giúp kết nối giữa các nghệ sĩ nghiệp dư đến bán chuyên và người có nhu cầu cần thuê các show diễn nghệ thuật.

Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Công ty chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Showkite và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Showkite cung cấp.

Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Showkite tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm dịch vụ, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán, cung cấp sản phẩm dịch vụ qua Showkite phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia, sử dụng Showkite phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế quản lý hoạt động của Showkite


II. QUY ĐỊNH CHUNG

Tên website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT: Showkite

Địa chỉ website: https://www.showkite.com/

Định nghĩa chung:

Showkite: là nền tảng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT trong lĩnh vực giải trí, do Công ty Cổ Phần Công Nghệ Bigboom thực hiện vận hành và hoạt động.

Người mua: là tổ chức, cá nhân có nhu cầu  thuê show diễn từ các nghệ sĩ đã đăng ký tham gia với Showkite.

Nghệ sĩ:  là tổ chức, cá nhân cung cấp các show diễn sử dụng Showkite để kết nối với người mua.

Thành viên: là tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng Showkite, bao gồm cả người nghệ sĩ và người mua.

Sở hữu trí tuệ:  bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa được đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.


III. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom và nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến show diễn được kết nối qua Showkite. Các khiếu nại của người mua liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Showkite do Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Showkite và người mua có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau:

Cách 1: Khiếu nại trực tiếp với nghệ sĩ

Người mua có thể khiếu nại về show diễn của nghệ sĩ trực tiếp với nghệ sĩ. Trong trường hợp này, nghệ sỹ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời người mua.

Cách 2: Khiếu nại với Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom

Người mua có thể khiếu nại về dịch vụ của nhà cung cấp với Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom theo quy trình sau:

Bước 1: Phản hồi với Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom bằng cách gọi điện thoại đến số 01673064113, gửi email đến support@showkite.com, gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Showkite, từ website hoặc ứng dụng Showkite ngay sau mỗi show diễn, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật. Thời hiệu để Showkite tiếp nhận khiếu nại là ba (03) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.

Bước 2: Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với nhà cung cấp để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom về khiếu nại, nghệ sĩ sẽ chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom hoặc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.

Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của nhà cung cấp, thì Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.

Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom sẽ phối hợp với nghệ sĩ để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị nhà cung cấp nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giải trí, cũng như có những hành vi phù hợp đối với người mua. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm nhà cung cấp, người mua có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Nghệ sĩ phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa nghệ sĩ và người mua. Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và nhà cung cấp nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.


IV. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Ban quản lý đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên Showkite (bao gồm thông tin của nghệ sĩ, thông tin của người mua và các giao dịch được thực hiện qua Showkite) và hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.

Khi đăng ký sử dụng Showkite để kết nối với người mua, các nghệ sĩ phải cung cấp cho Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử. Các thông tin này sẽ được Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom thẩm định và lưu trữ trong hệ thống để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.

Tất cả các giao dịch của cả người mua và nhà cung cấp sẽ được Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng.

Người mua không nên cung cấp thông tin chi tiết về bản thân, cũng như chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ ba nào qua email, điện thoại hoặc hình thức liên lạc khác. Công ty Cổ phần Công Nghệ Bigboom, các công ty liên kết không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua qua các kênh liên lạc khác ngoài Showkite.

Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống của Showkite đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Thao tác đơn giản và dễ dàng hơn với Showkite Apps.

Showkite hiện tại đã hỗ trợ 3 nền tảng: WEBSITE, IOS, ANDROID.