Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Cam kết”). Bằng việc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận với Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng Dịch vụ và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch vụ này.


I. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT:

ARTIST: Là cá nhân hoặc tổ chức có khả năng biểu diễn và cung cấp các tiết mục biểu diễn nghệ thuật như nhảy, múa, hát, ảo thuật....

SUPPLIER: Là cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các dịch vụ sự kiện như: Địa điểm tổ chức, PG & PB, MC, Âm thanh ánh sáng...

NGƯỜI MUA: Là những cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê các dịch vụ sự kiện như nghệ sĩ biểu diễn hay các dịch vụ sự kiện.

RÀNG BUỘC: Là tất các trách nhiệm và nghĩa vụ của người mua đối với artist hoặc supplier và ngược lại. Ràng buộc chỉ có hiệu lực khi người mua đã thỏa thuận thành công và thanh toán toàn bộ chi phí với Showkite. Từ lúc đó hai bên sẽ phải thực hiện những quy định thưởng, phạt cho bất kỳ hành động sai sót nào. Showkite sẽ không là người thực hiện thưởng, phạt mà điều đó chỉ diễn ra giữa người mua và artist hoặc supplier trong một số trường hợp đặc biệt Showkite sẽ đứng ra làm trọng tài để giải quyết mâu thuẫn, sai sót để hai bên có tiếng nói chung trong việc thực hiện thưởng, phạt.

BOOKING: Là người mua tiến hành đặt lịch thuê dịch vụ tới các nghệ sĩ hoặc các nhà cung cấp tại Showkite.


CÔNG TY LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ KHÔNG CUNG CẤP ARTIST HOẶC SUPPLIER CŨNG NHƯ DỊCH VỤ CỦA HỌ, CÔNG TY CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỦA ARTIST VÀ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN. VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SỰ KIỆN TRÊN SHOWKITE HOÀN TOÀN DO ARTIST VÀ SUPPLIER QUYẾT ĐỊNH. DỊCH VỤ MÀ CÔNG TY CUNG CẤP LÀ KẾT NỐI, BOOKING ARTIST VÀ SUPPLIER VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÓ NHU CẦU CẦN THUÊ CÁC DỊCH VỤ SỰ KIỆN. CÔNG TY KHÔNG CUNG CẤP VÀ KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CUNG CẤP ARTIST, SUPPLIER VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA HỌ HOẶC BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG NÀO KHÁC MÀ CÓ THỂ BỊ HIỂU LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT ARTIST HOẶC MỘT SUPPLIER HOẶC MỘT CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN.


II. ĐIỀU KIỆN, CAM ĐOAN VÀ NGHĨA VỤ

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam đoan và bảo đảm một cách cụ thể rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Không giới hạn những phần đã đề cập ở trên, dịch vụ không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi hay những đối tượng bị cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng thời xác nhận rằng những thông tin bạn cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho cá nhân bạn. Bạn cam kết sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng Ứng dụng của mình, và bạn không được chuyển giao hoặc bằng cách khác chuyển nhượng tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng tại quốc gia của mình hoặc tại quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi bạn có mặt khi đang sử dụng Dịch vụ.III. CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Bước 1: Người mua phải tiến hành đăng nhập và cung cấp đấy đủ các thông tin liên hệ như email, số điện thoại, họ tên.


Bước 2: Sau khi đăng nhập người mua thoải mái, tự do lựa chọn artist hoặc supplier cho sự kiện của mình. Sau khi đã tìm được đối tác phù hợp thì người mua sẽ tiến hành booking với artist hoặc supplier đó với các thông tin như: tên sự kiện, thời gian, mô tả, các dịch vụ...


Bước 3: Artist hoặc supplier sẽ lập tức nhận được thông báo về yêu cầu của người mua và tiến hành xác nhận tham gia hoặc không tham gia.


Bước 4: Thanh toán trực tiếp tại văn phòng của Showkite hoặc thanh toán Trực tuyến. Sau khi đã thanh toán thành công thì giữa artist hoặc supplier và người mua sẽ thiết lập ràng buộc về booking đó.


Bước 5: Sau khi artist hoặc supplier hoàn thành công việc người mua phải tiến hành xác nhận với Showkite, căn cứ vào xác nhận của người mua để Showkite làm việc tiếp với artist và supplier đó.IV. QUYỀN LỢI

1. Người mua sẽ là người làm việc trực tiếp với artist hoặc supplier của Showkite.


2. Dịch vụ luôn luôn có sẵn giá, giúp người mua dễ dàng trong việc quyết định.


3. Dựa trên nền tảng công nghệ của Showkite sẽ giúp người mua tương tác dễ dàng và tiết kiệm thời gian khi làm việc với các artist hoặc supplier.


4. Người mua sẽ được tự do lựa chọn artist hoặc supplier phù hợp dựa trên hồ sơ của họ trên Showkite. Trên Showkite artist và supplier sẽ có một hồ sơ chuyên sâu giúp người mua có thể tin tưởng khả năng cũng như trình độ của họ mặc dù chưa từng làm việc.


5. Được hưởng những chương trình quà tặng, mã giảm giá khi đặt show diễn tại Showkite.V. TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm với booking: Người mua phải có trách nhiệm hoàn toàn với booking của mình, hạn chế tối đa việc hủy booking khi người mua và artist hoặc supplier đã thiết lập ràng buộc. Với những lỗi của artist hoặc supplier trong sự kiện như đi muộn, thái độ không tốt, làm việc không tốt thì người mua phải có trách nhiệm viết đánh giá chính xác và khách quan nhất trên hồ sơ của chính artist hoặc supplier đó để tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng.


2. Trách nhiệm với artist hoặc supplier: Người mua phải có trách nhiệm hỗ trợ các artist hoặc supplier để hoàn thành tốt công việc, có thái độ hợp tác trong lúc làm việc.


3. Trách nhiệm thanh toán: Chỉ khi thanh toán xong thì ràng buộc giữa người mua và artist hoặc supplier mới có hiệu lực. Trước lúc đó nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thì sẽ không bên nào phải chịu trách nhiệm.VI. QUY ĐỊNH

Với các trách nhiệm nói trên chúng tôi có những quy định rõ ràng như sau:

1. Hủy booking và hoàn tiền

Vui lòng tham khảo tại đây:  https://refund.showkite.com/VII. CHÍNH SÁCH PHÍ

Showkite sẽ không thu bất kỳ một loại phí giao dịch nào đối với người mua trừ trường hợp phí thanh toán trực tuyến của bên thứ ba Showkite liên kết.

Thao tác đơn giản và dễ dàng hơn với Showkite Apps.

Showkite hiện tại đã hỗ trợ 3 nền tảng: WEBSITE, IOS, ANDROID.