Cảm ơn bạn vì đã sử dụng Showkite!

Chính sách bảo mật này giải thích cho việc chúng tôi lưu trữ, sử dụng, chia sẻ thông tin tài khoản của bạn trên Showkite.


I. THÔNG TIN CHÚNG TÔI LƯU GIỮ:

1.1 Thông  tin bạn cung cấp

Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin bạn cung cấp khi bạn dùng Showkite.

Thông tin tài khoản: Khi bạn đăng ký tài khoản với Showkite chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin của bạn như họ, tên, email, mật khẩu của bạn. Mật khẩu của bạn cung cấp sẽ được chúng tôi mã hóa hoàn toàn nhằm nâng cao bảo mật.

Thông tin cá nhân: Sau khi bạn đã đăng ký thành công bạn có thể cung cấp thêm cho chúng tôi những thông tin như: ảnh đại diện, ảnh bìa, số điện thoại, địa chỉ, giới tính, ngày sinh của bạn. Về số điện thoại và địa chỉ chúng tôi cần xác minh độ chính xác để phục vụ việc bạn thực hiện thanh toán và yêu cầu hoàn tiền.

Các thông tin khác: Chúng tôi có thể sẽ thu thập các thông tin của bạn qua các biểu mẫu thăm dò ý kiến nếu bạn sẵn sàng cung cấp những thông tin đó.


1.2 Những thông tin chúng tôi tự động nhận của bạn khi bạn sử dụng Showkite

Thông tin sử dụng: Chúng tôi sẽ nhận những thông tin như số bài đăng của bạn, số giao dịch thành công, số lượt bạn đặt tiết mục, các từ khóa bạn tìm kiếm và các hành động khác khi bạn sử dụng Showkite.

Thông tin vị trí: Khi bạn sử dụng một số chức năng của Showkite, chúng tôi có thể lấy những thông tin của bạn như địa chỉ IP,  Zip Code và một số thông tin về vị trí khác.

Thông tin giao dịch: Chúng tôi sẽ nhận những thông tin liên quan đến giao dịch của bạn nếu bạn sử dụng dịch vụ thanh toán của Showkite như số tiền, thời gian thanh toán, trạng thái thanh toán và các thông tin của cổng thanh toán cung cấp.

Cookies: Chúng tôi có thể sẽ nhận cookies của bạn hoặc các phần mềm khác như facebook pixel, mobile identifiers.


II. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN:

Cung cấp, cải thiện và phát  triển nền tảng Showkite.

Tạo và duy trì một môi trường tin cậy và an toàn hơn.

Cung cấp, Cá nhân hoá, Đo lường và Cải thiện Quảng cáo và Tiếp thị của chúng tôi.


III. BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN:

Chúng tôi liên tục triển khai và cập nhật các biện pháp bảo mật về mặt hành chính, kỹ thuật và vật lý để giúp bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép, mất mát, hủy hoại hoặc thay đổi. Tuy nhiên, Internet không phải là môi trường an toàn 100% vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của việc truyền tải hoặc lưu trữ thông tin của bạn.

Thao tác đơn giản và dễ dàng hơn với Showkite Apps.

Showkite hiện tại đã hỗ trợ 3 nền tảng: WEBSITE, IOS, ANDROID.